Perkhidmatan eDagang Setempat (PeDAS)

Pusat Internet Desa (PID) di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM) dengan kerjasama Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) kini menawarkan program Perkhidmatan e-Dagang Setempat (PeDAS) untuk membantu eusahawan setempat memasarkan produk secara dalam talian (online) dan menghubungkan usahawan dengan pelbagai agensi dan rakan perniagaan.

Antara perkhidmatan yang ditawarkan:

1. Latihan

  • Program keusahawanan
  • Akses kepada 58 modul perniagaan melalui pembelajaran dalam talian

2. Bimbingan Perniagaan

  • Jurulatih untuk perniagaan anda
  • Perkhidmatan eDagang oleh pemain industri

3. Khidmat Sokongan

  • Perkhidmatan untuk mengenalpasti tahap kesediaan usahawan dalam perniagaan eDagang dan cadangan untuk mengurangkan jurang tersebut
  • Menghubungkan usahawan dengan agensi yang berkaitan untuk membantu mengembangkan perniagaan

4. Senarai Pusat Internet Desa (PID) dan Pegawai Bertanggungjawab.

No Negeri Lokasi PID Pengurus PID Maklumat Pengurus
1 Johor Pagoh Suhamdy Shamsuddin Email: [email protected] Contact: 018 358 0052
2 Johor Sg Mati Norazimah Binti Jema'on Email: [email protected] Contact: 06 975 1063
3 Johor Tg Malim Zalia Hezlin Binti Abolah Zawawi Email: [email protected] Contact: 05 458 5835
4 Kedah Kuala Nerang Mohd Faizan Bin Mahmood Email: [email protected] Contact: 04 786 5284
5 Melaka Tg Kling Zamila Omar Mohammad Email: [email protected] Contact: 06 351 3992
6 Negeri Sembilan Kota Nor Sharaniza Binti Asa'ari Email: [email protected] Contact: 06 438 1082
7 Pahang Sg Koyan Kasmawati Mat Japar Email: [email protected] Contact: 09 340 2129
8 Perak Kuala Kurau Zatul Immah Binti Jamaludin Email: [email protected]  Contact: 05 727 6516
9 Pulau Pinang Balik Pulau Siti Huraizah Binti Abdul Rahman Email: [email protected] Contact: 04 866 2706
10 Selangor Beranang Ismaini Izra Ismail Email: [email protected] Contact: 03 8766 0780